Wiersz, krotka, rekord w bazach danych

Wiersz/Krotka/Rekord w bazie danych jest konstrukcją analogiczną do rekordu w języku programowania. Posiada strukturę wewnętrzną tj. podział na pola o określonym typie. Rekordem może być wiersz pliku tekstowego, a pola mogą być określone poprzez pozycję w wierszu lub oddzielane separatorami. W relacyjnych bazach danych rekord to jeden wiersz w tabeli, czyli jedna krotka w relacji. Podczas przetwarzania wyników zapytań do bazy danych, które mogą zawierać połączone dane z kilku tabel, pojedynczy wiersz również jest nazywany rekordem. W bazach analitycznych w przypadku kostek OLAP można spotkać się określeniem krotki jako komórki zwracanej w wyniku zapytania (normalnie krotka odpowiada wierszowi/rekordowi).

2 Replies to “Wiersz, krotka, rekord w bazach danych”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 19 =