wstęp do DML – czyli trwała zmiana danych w bazie.

DML czyli data modyfication language, jest kolejnym tematem rzeką związanym z SQL. Większość osób do DML zalicza także zapytania typu SELECT, ale osobsićie uważam że trwałe modyfikacje danych należy omówić jako osobny rozdział. Umiejętność modyfikowania danych jest potrzebna zdecydowanie mniejszej grupie osób niż konieczność ich pobierania. Nie mniej wiele osób stanie przed koniecznością zmian na bazie z pominięciem interfejsu użytkownika. Są to najbardziej niebezpieczne operacje wymagające największej dozy wyobraźni i wiedzy o bazie. W wielu systemach zmiany mogą okazać się nie odwracalne i tylko kopia zapasowa może nas uratować.

Pracując przy bazach danych powinno się należeć do grupy osób, które robią kopie zapasowe. Jeśli tak nie jest prędzej czy później się to zemści.

Ze względu na krzyżowanie się tego tematu z językiem tworzenia struktury baz danych kilka rzeczy zostanie w tej części kursu omówionych na zasadach komentarza a ich głębsze wyjaśnienie znajdzie się w części do tego przeznaczonej.

Tak naprawdę baza rozróżnia dwie operacje modyfikacji danych wstawianie i usuwanie. Przy czym aktualizacja danych jest zoptymalizowanym procesem usuwania i wstawiania. W takiej właśnie kolejności zostaną omówione te zagadnienia w poniższym kursie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + nine =