Instancja bazy danych

Instancja bazy danych to byt nadrzędny utożsamiony z oprogramowaniem zarządzającym przetwarzanymi danymi. W przypadku Oracle instancja utożsamiana jest z jedną logiczną bazą danych. Instancja bazy danych Oracle składa się ze struktur pamięciowych, do których dostęp mają wszystkie procesy ją obsługujące oraz ze struktur prywatnych, dostępnych tylko dla procesów, które te struktury za-alokowały.
Można powiedzieć że Instancja Oracle składa się z struktur pamięciowych i procesów systemu operacyjnego obsługujących bazę danych. W przypadku SQL Server Instancja może obsługiwać wiele logicznych baz danych. Podobnie jak w SQL Server również MySQL pozwala na przechowywanie wielu logicznych baz danych. Konsekwencją takiego podejścia wspomnianych RDBMS jest możliwość zarządzania uprawnieniami i polityką kopii bezpieczeństwa na nieco innym poziomie (logiki danych) niż w przypadku Oracle.
W kontekście zbiorów danych instancją obiektu możemy nazwać jego wystąpienie. W przypadku baz danych dość częstym przypadkiem(niekoniecznie prawidłowym) jest fakt zapisu tego samego obiektu w różnych stanach(instancjach) mimo iż poprawność logiczna danych jest zachowana na poziomie jednostkowym może ona później zaburzać procesy analityczne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − seventeen =