T SQL – definicja, teoria

Transakcyjny SQL (ang. Transact-SQL, T-SQL) jest rozszerzeniem języka SQL umożliwiającym tworzenie konstrukcji takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne. Powstałe bloki kodu można osadzać w bazie danych pod postacią procedur bądź funkcji. Jest używany głównie do tworzenia wyzwalaczy (ang. triggers) procedur i funkcji składowanych
w bazie. Został stworzony przez Sybase i wbudowany do serwerów SQL tej firmy, później prawa kupiła firma Microsoft i wykorzystuje ten język w kolejnych wersjach MS SQL Server. Język T-SQL pełni podobną rolę w produktach bazodanowych Microsoftu jak język PL/SQL w bazach Oracle. Zrozumienie tych dwóch języków pozwala poznać różnice implementacji
i działania wielu mechanizmów w poszczególnych bazach [Internet: http://pl.wikipedia.org].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 3 =