Encja

Encja (ang. entity) w bazach danych to reprezentacja obiektu (grupy obiektów) Formalnie jest to pojęcie niedefiniowalne, a podstawową cechą encji jest to, że jest rozróżnialna od innych encji (założeniem modelu relacyjnego jest unikalność encji).
Przykłady encji (i atrybuty w encji):
• Osoba (imię, nazwisko, PESEL)
• Pojazd (wysokość, szerokość, długość, sposób poruszania się)
Charakterystyczną cechą encji jest to, że włącza ona do swojego obszaru znaczeniowego obok obiektów fizycznych również obiekty niematerialne. Encja może stanowić pojęcie, fakt, wydarzenie (np. konto bankowe, którego atrybuty to np. numer, posiadacz, dopuszczalny debet itp.; konferencja, której atrybuty to np. temat, data, organizator itp.; wypożyczenie książki, z atrybutami np. imię i nazwisko wypożyczającego, numer karty bibliotecznej, data wypożyczenia itp.).
W pewnych kontekstach encja ma znaczenie bliższe tabeli przechowującej dane, a czasem jest utożsamiana z wystąpieniem danego obiektu w tabeli(instancja obiektu).

Na podstawie polskiej wiki, z moimi drobnymi zmianami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =