Przestrzeń Tabel Oracle

Przestrzeń Tabel Oracle (TableSpace) jest logiczną jednostką w Systemach bazodanowych firmy Oracle. Przestrzeń tabel zawiera przynajmniej jeden plik (datafile). Każdy obiekt przechowywany w bazie danych Oracle jest przypisany do konkretnej przestrzeni tabel. Można powiedzieć że przestrzeń tabel jest pewnego rodzaju mostem pomiędzy systemem plików a RDBMS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 6 =