Wstęp do SQL

SQL – jest strukturalnym językiem zapytań, tak przynajmniej wygląda jego skrócona definicja. Patrząc globalnie język ten w pewnych środowiskach (W bazach danych) pozwala nam na operowanie na dużych ilościach danych. W tej części kursu omówione zostaną możliwości tego języka przy pobieraniu i analizie danych od bazy.

Jak wspomniałem SQL to język zapytań. Interakcja z bazą odbywa się na zasadzie zadawania pytań i dostawania odpowiedzi w formie tabelarycznej.

Zapraszam do przeczytania rozdziału o pobieraniu danych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − seventeen =